TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE („T&C”)

Acești Termeni și condiții de utilizare reprezintă un acord între FEF Company, constituită în conformitate cu legile din Franța și înregistrată la 1/3 rue d'Enghien 75010 Paris France ("Creare CV " / "Site-ul" / "noi") și orice persoană fizică care este un utilizator al Creare CV. Acești Termeni guvernează accesul și utilizarea de către dvs. a site-ului web și a serviciilor asociate oferite prin intermediul acestuia. De asemenea, ne puteți contacta prin e-mail la support@creare-cv.com.

1. Obiect de activitate

Creare CV îți oferă, în calitate de Membru, acces la o bază de date de Materiale (inclusiv, printre altele, CV-uri, scrisori de intenție și note de îndrumare) accesibile la www.creare-cv.com („Website”), pe care, în calitate de Membru, le poți completa cu informațiile tale personale, folosind Creatorul de Documente pentru a crea documente personalizate pe care le poți descărca după bunul plac, în funcție de nevoile tale, sau le poți Stoca în Spațiul Client (cu condiția plății taxelor de Abonament aplicabile).

Prezenții T&C reglementează accesul și utilizarea Site-ului și a Serviciilor sale. Prin utilizarea Site-ului, accepți fără rezerve toți acești termeni și condiții.

Când creezi un cont pe acest Site, trebuie să bifezi o căsuță și să confirmi că ai citit și accepți prezenții T&C, care formează un contract obligatoriu din punct de vedere juridic între tine și Creare CV.

Te rugăm să citești cu atenție următoarele informații. Dacă nu ești de acord cu prezenții T&C, nu accesa Site-ul. Noi putem modifica prezenții T&C în orice moment, prin publicarea unei versiuni actualizate pe această pagină web și prin transmiterea către tine a unei notificări înainte de intrarea în vigoare a T&C modificați.

Pentru a îmbunătăți experiența clienților, putem, de asemenea, să modificăm, fără transmiterea unei notificări prealabile, structura și designul Site-ului nostru , precum și unele Servicii sau conținut.

2. Definiții

În prezentul document,

„Cont” înseamnă contul pe care trebuie să îl creezi pentru a deveni Membru și pentru a accesa Serviciile oferite de Site.

„Legislația aplicabilă” are sensul atribuit în Secțiunea 14.

„Spațiu Client” este spațiul tău personal, unde poți accesa Serviciile și Stoca Materialele.

„Creator de Documente” înseamnă funcția care permite Membrilor să introducă informații personale (inclusiv detalii privind CV-ul, istoricul profesional și istoricul educațional) și să creeze versiuni personalizate ale unora dintre Materiale (în special CV-uri și scrisori de intenție) („Documente personalizate”) care pot fi apoi Stocate în Spațiul Client al unui Membru.

„Membru” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care are Cont pe Site.

„Materiale” înseamnă toate modelele de CV-uri, modelele de scrisori de intenție, notele de îndrumare și alte documente puse la dispoziția Membrilor pe Site (indiferent dacă sunt sau nu personalizate cu ajutorul Creatorului de Documente).

„Servicii” înseamnă toate produsele, serviciile, conținutul, caracteristicile, tehnologiile sau funcțiile pe care noi le oferim prin intermediul Site-ului Web, inclusiv, dar fără limitare la, Materialele, Creator de Documente și Păstrarea Materialelor.

„Abonament” are sensul atribuit în Secțiunea 6.

„Stocare” și „A stoca” înseamnă serviciul de stocare a Materialelor pe Site-ul Web.

3. Crearea unui Cont

A. Condiții

**Trebuie să ai 18 ani sau mai mult. Trebuie să ai 18 ani sau mai mult pentru a utiliza Serviciile noastre, aspect pe care trebuie să îl dovedești, dacă este cazul, atunci când îți creezi un Cont.

**Dacă este cazul, trebuie să ai autoritatea de a angaja compania pe care o reprezinți. Confirmă că deții autoritatea de a angaja orice întreprindere sau entitate în numele căreia utilizezi Serviciile, iar respectiva întreprindere sau entitate acceptă prezenții T&C.

B. Crearea unui Cont

Site-ul permite Membrilor să se înregistreze și apoi să aibă acces la Servicii. Nu poți vizualiza Materialele dacă nu ești înregistrat și nici nu poți accesa Creatorul de Documente sau serviciul de Stocare fără a crea mai întâi un Cont și a deveni Membru.

Pentru a crea un Cont trebuie să complezi câmpurile obligatorii din formularul de înregistrare (prin indicarea numelui, prenumelui și a adresei de e-mail) iar noi îți vom trimite o parolă prin e-mail. De asemenea, trebuie să fi citit și acceptat prezenții T&C și Politica de confidențialitate, care explică practicile noastre de informare online și opțiunile pe care le ai la dispoziție cu privire la modul în care informațiile tale sunt colectate și utilizate pe acest Site.

C. Acuratețea Informațiilor aferente Contului

Garantezi că ai inclus în Cont informații exacte și adevărate și că le vei actualiza, după caz. În cazul în care considerăm că detaliile nu sunt corecte, actuale sau complete, avem dreptul de a-ți refuza accesul la site-ul web sau la oricare dintre Servicii și de a-ți închide sau suspenda Contul.

D. Parolă

Garantezi că ai inclus în Cont informații exacte și adevărate și că le vei actualiza, după caz. În cazul în care considerăm că detaliile nu sunt corecte, actuale sau complete, avem dreptul de a-ți refuza accesul la site-ul web sau la oricare dintre Servicii și de a-ți închide sau suspenda Contul.

4. Servicii

Site-ul Web este o platformă online unde ne oferim Serviciile. În calitate de Membru:

Poți crea un Spațiu Client pe Site, de unde poți accesa Materialele, poți crea Documente Personalizate cu ajutorul Creatorului de Documente și le poți Stoca;

de asemenea, vei putea comunica și face schimb de informații cu Creare CV prin intermediul e-mailului sau al chat-ului.

5. Regulile de Conduită pe Site-ul Web care trebuie respectate de Membri

Există anumite reguli care se aplică Membrilor. Atunci când utilizezi Site-ul nostru, ești de acord:

  • Să nu încalci drepturile și imaginea Creare CV și a entităților sale afiliate, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală ale acestora;

  • să nu încalci drepturile și imaginile niciunei părți care deține drepturi asupra Materialelor, cum ar fi drepturile de proprietate intelectuală;

  • să nu deschizi un Cont pe numele altei persoane decât al tău

  • să nu folosești niciun dispozitiv, software sau alt element susceptibil să interfereze cu buna funcționare a Site-ului sau al cărui scop este să deterioreze, să interfereze cu, să intercepteze sau să exproprieze orice sistem, date sau informații cu caracter personal; și

  • la modul mai general, să nu acționezi într-un mod care să nu respecte Legislația Aplicabilă sau care încalcă prezenții T&C.

6. Plata taxelor

Pentru a avea acces la Servicii trebuie să plătești valoarea abonamentului lunar pentru Servicii („Abonamentul”) sau doar valoarea ofertei pentru perioada de probă, astfel cum se precizează pe Site-ul Web. Prețurile Abonamentelor sunt indicate pe Site-ul Web (TVA și toate celelalte taxe incluse) și iau în considerare valoarea TVA-ului aplicabil în ziua plății Abonamentului.

Orice Abonament la Servicii va continua pe o perioadă nedeterminată de la data Abonamentului. Abonamentul poate fi anulat în orice moment.

Creare CV își rezervă dreptul de a modifica valoarea Abonamentului și a oricărei oferte pentru perioada de probă. Vei fi informat cu privire la aceste modificări cu cel puțin 10 zile înainte de sfârșitul perioadei Abonamentului, și vei putea opta să nu îți reînnoiești Abonamentul.

Taxele pentru Abonament și oferta pentru perioada de probă se plătesc în avans și sunt debitate automat în funcție de metoda de plată indicată pe Site. În caz de neplată, Creare CV va transmite din nou cererea de plată și, dacă în continuare nu se efectuează plata, va putea rezilia imediat Serviciile fără compensații, dar fără a prejudicia dreptul ce îi revine pentru a solicita plata sumelor datorate, precum și orice despăgubire pentru daunele suferite de Creare CV ca urmare a acestei neplăți.

7. Drepturile de Proprietate Intelectuală

A. Drepturile de Proprietate Intelectuală referitoare la conținutul Site-ului

Software-ul propriu (inclusiv Creatorul de Documente și Spațiul Client), Materialele și celelalte materiale de pe Site, inclusiv drepturile de autor, logo-urile, mărcile comerciale, denumirile comerciale, imaginile, textele, ilustrațiile, fișierele audio, video, fișierele de date, fișierele de program și codurile, precum și selecția, coordonarea și aranjarea acestor materiale (înregistrate sau neînregistrate), sunt protejate de legislația privind drepturile de autor, brevetele și mărcile comerciale („Drepturile de proprietate intelectuală”). Aceste Drepturi de Proprietate Intelectuală sunt deținute de noi, sau de terții care ne-au transferat Drepturile de Proprietate Intelectuală ce le aparțin în baza unei licențe. Este strict interzisă reproducerea, copierea, modificarea sau folosirea în alt mod a oricărui conținut de pe Site, în întregime sau parțial.

Este interzisă utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a Drepturilor de Proprietate Intelectuală, cu excepția celor permise în prezenții T&C. Dacă devii Membru, sub rezerva prezenților T&C referitoare la titularii Drepturilor de Proprietate Intelectuală (a se vedea mai jos) și numai în măsura în care este în măsură să facă acest lucru, Creare CV îți va acorda o licență neexclusivă, revocabilă, personală și netransferabilă, pentru a utiliza Site-ul și Drepturile de Proprietate Intelectuală, la nivel global, exclusiv pentru uz personal și privat, în scopuri necomerciale și în conformitate cu prezenții T&C.

Licența care îți este acordată va înceta atunci când nu veți mai fi Membru și/sau în cazul utilizării necorespunzătoare a Site-ului Web și/sau a Serviciilor.

Toate versiunile noi, actualizările sau modificările Site-ului, ale Serviciilor sau ale conținutului aferent vor face obiectul prezenților T&C. Creare CV își rezervă toate drepturile care nu sunt acoperite în mod expres de prezenții T&C.

Utilizarea Site-ului și accesul la Materiale nu îți permit în niciun caz să reproduci sau să diseminezi în mod public sau să transferi, vinzi, închiriezi sau împrumuți, parțial sau integral, sau să furnizezi, în alt mod decât în conformitate cu prezenții T&C, conținutul Site-ului care include și Materialele.

Creare CV și afiliații săi nu vor solicita nici pentru tine, terți și nici pentru ei înșiși drept de proprietate asupra oricăror Drepturi de Proprietate Intelectuală asupra Materialelor deținute de terți.

B. Utilizarea Conținutului Tău

Îți păstrezi dreptul asupra oricăror informații sau conținuturi pe care le transmiți, postezi sau afișezi pe sau prin intermediul Site-ului, inclusiv informații despre cont, CV, istoric profesional, istoric educațional, recenzii, răspunsuri, introduceri de informații în profil, postări, întrebări, materiale profesionale sau orice alte informații pe care le furnizezi („Conținutul Tău”). Prin transmiterea, încărcarea, postarea sau afișarea unui astfel de conținut, ne acorzi o licență globală, neexclusivă, fără redevențe (cu dreptul de sublicență) de a utiliza, procesa, copia, reproduce, reproduce, adapta, modifica, publica, transmite, afișa și distribui Conținutul Tău în toate mediile și prin toate canalele de distribuție (cunoscute în prezent sau dezvoltate ulterior), sub rezerva dispozițiilor aplicabile din Politica noastră de Confidențialitate.

Garantezi că informațiile din Conținutul Tău nu încalcă și nu vor încălca drepturile terților și că ai toate drepturile, puterea și autoritatea necesare pentru a-ți îndeplini obligațiile în ceea ce privește Conținutul Tău, în conformitate cu prezenții T&C.

În cazul în care consideri că ți-au fost încălcate drepturile de proprietate intelectuală, te rugăm să ne contactezi.

Ești responsabil pentru utilizarea Conținutului Tău și pentru orice consecințe ale acestuia, inclusiv orice consecințe ale utilizării Conținutului Tău de către alți utilizatori sau terți. Noi nu suntem responsabili sau răspunzători pentru utilizarea Conținutului Tău, și nici pentru utilizarea oricărui conținut sau informații transmise sau postate de alți Membri sau vizitatori.

Serviciile de postare a CV-urilor oferite de Creare CV facilitează postarea Conținutului Tău și a Documentelor Personalizate pe diverse site-uri de locuri de muncă ale unor terți, cu solicitarea și consimțământul Tău în prealabil. Ești de acord ca Creare CV să poată utiliza instrumente de colectare a informațiilor bazate pe web pentru a-ți crea un profil personalizat dacă optezi pentru acest serviciu. De asemenea, ești de acord ca redactarea și interpretarea informațiilor tale în scopul serviciilor de postare a CV-urilor să fie la discreția exclusivă a Creare CV, și Creare CV nu va răspunde pentru nicio decizie de a include, de a nu include sau de a exprima informații despre tine. De asemenea, confirmi și ești de acord că îți vei asuma întreaga responsabilitate și că ești personal răspunzător pentru orice consecințe care decurg din utilizarea serviciilor de postare a CV-urilor.

8. Rolul Creare CV/ Limitarea Răspunderii

Creare CV nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la utilizarea Serviciilor și a Materialelor în ceea ce privește corectitudinea, exactitatea și fiabilitatea acestora, sau în orice alt mod sau cu privire la faptul că Site-ul nu va încălca drepturile unor terți, și Creare CV nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru erorile sau omisiunile din aceste Materiale. În cazul în care Legislația Aplicabilă nu permite excluderea unora sau a tuturor garanțiilor și condițiilor implicite de mai sus, excluderile de mai sus ți se vor aplica numai în măsura în care legislația aplicabilă permite acest lucru.

Utilizezi acest Site pe propriul tău risc. Site-ul Web, Serviciile, Materialele și alte informații, software, facilități, servicii și alt conținut de pe site sunt furnizate „ca atare” și „astfel cum sunt disponibile”, fără garanții sau condiții de niciun fel, exprese sau implicite. În cea mai mare măsură posibilă în conformitate cu legislația aplicabilă, Creare CV își declină toate garanțiile și condițiile, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la condițiile privind calitatea satisfăcătoare, gradul de adecvare al unui anumit scop și inexistența încălcării drepturilor.

Creare CV își declină orice răspundere, ilicită sau de alt fel și nu își asumă nicio răspundere pentru nicio pierdere sau daună (directă, indirectă, punitivă, secundară sau de altă natură) care rezultă din utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a Site-ului, a Serviciilor sau a Materialelor, indiferent de baza pe care se invocă răspunderea. În cazul în care Legislația Aplicabilă nu permite ca toate sau o parte din limitările răspunderilor de răspundere de mai sus să ți se aplice, limitările ți se vor aplica doar în măsura în care legislația aplicabilă permite acest lucru.

Nimic din prezentul acord nu exclude sau limitează răspunderea pentru deces, vătămare corporală sau fraudă.

9. Politica de Anulare - Suspendarea Contului, restricționarea și anularea accesului

În orice moment poți înceta relația contractuală cu Creare CV și poți rezilia Abonamentul prin închiderea Contului tău în Spațiul Client sau prin transmiterea unei notificări echipei noastre de servicii pentru clienți aici. Rezilierea va intră în vigoare imediat, iar Abonamentul tău va înceta automat. Nu vei avea dreptul la nicio rambursare a sumelor plătite pentru un Abonament cu perioada de după închiderea Contului tău.

În cazul în care nu respecți angajamentele prevăzute în prezenții T&C sau dacă noi avem motive reale să credem că securitatea și integritatea Creare CV, a Membrilor săi sau a terților sunt în pericol, ne rezervăm dreptul de a rezilia imediat prezenții T&C, care au caracter obligatoriu pentru tine și pentru Creare CV, și de a-ți închide Contul.

Atunci când acest lucru este necesar, vei fi notificat cu privire la aceste măsuri, pentru ca tu să ai posibilitatea să răspunzi. Creare CV va decide, la propria sa discreție, dacă va ridica sau nu măsurile instituite.

10. Date cu Caracter Personal

Noi colectăm și prelucrăm unele dintre datele tale cu caracter personal. Prin utilizarea Site-ului și prin înregistrarea ca Membru, confirmi și accepți prelucrarea datelor tale cu caracter personal în conformitate cu Politica de confidențialitate.

11. Operarea, disponibilitatea și funcționalitățile platformei

Vom încerca, pe cât posibil să menținem accesul continuu la Site. Totuși, este posibil ca accesul la Site sau utilizarea anumitor caracteristici să fie suspendată sau întreruptă fără transmiterea niciunei notificări, în baza serviciilor de întreținere tehnică, migrării sau actualizărilor sau din cauza întreruperilor sau constrângerilor legate de rețea sau din alte motive tehnice.

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau suspenda în totalitate sau parțial accesul tău la Site sau la caracteristicile acestuia temporar sau permanent, la discreția noastră absolută.

12. Hiperlinkuri

Site-ul nostru conține linkuri către alte site-uri. Nu controlăm respectivele site-uri și nu suntem responsabili pentru conținutul acestora. Prin includerea acestor linkuri, nu aprobăm materialele prezentate pe respectivele site-uri și nici nu sugerăm nicio asociere cu operatorii acestora.

13. Modificarea Termenilor și Condițiilor de Utilizare

Prezenții T&C și documentele integrate prin referință exprimă întregul acord dintre tine și Creare CV în legătură cu utilizarea Site-ului și a Serviciilor acesteia.

Creare CV poate modifica prezenții T&C pentru a se adapta la mediul tehnologic și comercial și pentru a se conforma Legislației Aplicabile și mediului de reglementare. Orice modificare a prezenților T&C va fi publicată pe Site cu mențiunea datei intrării în vigoare, iar tu vei fi notificat de către Creare CV înainte ca modificările să intre în vigoare

14. Politica de rambursare și dreptul de retragere

Taxele pe care le-ați plătit sunt nerambursabile și/sau care nu sunt schimbate, cu excepția cazului în care se menționează altfel aici sau solicitate de legea aplicabilă.

Nu este permisă nicio cerere de rambursare a unui Abonament dacă este primită după expirarea unei perioade de paisprezece (14) zile de la primul Abonament pentru Servicii.

Toate cererile de rambursare anterioare perioadei de expirare de paisprezece (14) zile pot fi transmise prin telefon sau e-mail, prin intermediul departamentului nostru de asistență pentru clienți. Departamentul de Asistență Clienți va răspunde în termen de 48 de ore, iar rambursările vor fi efectuate în termen de 72 de ore.

15. Legislația Aplicabilă și soluționarea litigiilor

Aceste T&S sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legile Franței, fără a aduce atingere de aplicarea regulilor specifice legate de (i) principiile generale ale conflictului de legi și (ii) regulile de politică publică care protejează consumatorul țării de pe care aveți acces la servicii (** „Legile aplicabile” **).

În cazul în care litigiul nu poate fi soluționat prin mediere, ești de acord ca toate litigiile să facă obiectul jurisdicției instanțelor din France.

De asemenea, Creare CV își va păstra dreptul de a introduce o acțiune în instanță, în funcție de natura litigiului, în instanțele din țara în care locuiești sau acolo unde au fost acceptați prezenții T&C în cursul activității tale comerciale sau profesionale, în țara în care ai sediul principal.

16. Data Intrării în Vigoare

10/07/19